Madrid, 19 Luglio 2016

 

Carissimi fratelli,

Vi do una grande notizia: oggi, alle 16,45, la nostra sorella Carmen è partita per il Cielo. È certo che Nostro Signore Gesù è venuto a prendere la sua anima per portarla con sé.

Mentre soffriamo per la sua mancanza, soprattutto io, siamo contenti di saper che Nostro Signore Gesù se l’abbia portata con sé.

Carmen, che grande aiuto per il Cammino! Mai mi ha adulato, sempre pensando al bene della Chiesa. Che donna forte! Non ho mai conosciuto nessuno come lei. Negli annunci ai giovani, con il Papa, come ora in Cracovia, sempre diceva loro: “La donna è la cosa più importante nella Chiesa, perché porta nel suo seno la fabbrica della vita. Per questo, dalla prima pagina del Genesi sino alla fine dell’Apocalisse sempre il demonio persegue la donna”. E concludeva dicendo: “Il Kiko ve lo regalo”!

Spero morire presto e riunirmi con lei. Carmen è stata per me un avvenimento meraviglioso: la donna, il suo genio grande, il suo carisma, il suo amore per il Papa e, soprattutto, il suo amore alla Chiesa.

Bene fratelli, ho l’anima addolorata, perché non è con noi. Ma la fede mi aiuta e conferma che sta con Cristo. Pregate per lei. Potete celebrare una messa tutti insieme in commemorazione di Carmen.

L’Arcivescovo di Madrid ha accettato che si faccia il funerale di Carmen, con il corpo presente, nella Cattedrale, e forse lo presiederà il Card. Rouco. Al funerale sono invitati gli itineranti d’Europa, se potete venire. Vi comunicheremo il giorno esatto.

Animo, che Cristo è risuscitato ed ha vinto la morte per noi!

Per me è stato commovente che abbia atteso che io giungessi, la baciassi e le dicessi: “Animo”. E dopo averle dato un bacio è spirata.

 

 

 

 

Cristo

 Statut Neokatehumenske poti

1. člen

§ 1. Naravo Neokatehumenske poti je določil papež Janez Pavel II., ko je zapisal: “Priznavam Neokatehumensko pot kot itinerarij katoliške formacije, veljavne za današnjo družbo in čas.”"

§ 2. Neokatehumenska pot služi škofu kot eden od načinov za uresničevanje krščanske iniciacije v škofiji ter trajne vzgoje v veri.

§ 3. Neokatehumensko pot, ki je javna pravna oseba, sestavlja sklop duhovnih dobrin:

  1. “Neokatehumenat” ali pokrstni katehumenat, kot je opisan v II. naslovu;
  2. trajna vzgoja v veri, kot je opisana v III. naslovu;
  3. katehumenat;
  4. katehetska služba.

 =======================

Neokatehumenska pot

Kdor je v prvotni Cerkvi, ko je bil svet še poganski, hotel postati kristjan, je moral začeti »katehumenat«, ki je bil itinerarij priprave na krst. Danes je proces sekularizacije mnogo ljudi privedel do tega, da so zapustili vero in Cerkev: zato je potreben itinerarij krščanske vzgoje.

Neokatehumenska pot ni gibanje ali združenje, temveč orodje v župnijah, na voljo škofom, da bi pripeljali nazaj k veri mnoge, ki so jo zapustili.

Pot, ki sta jo v šestdesetih letih prejšnjega stoletja začela Kiko Argúello in Carmen Hernandez v enem najrevnejših madridskih predmestij, je podpiral tedanji madridski nadškof Casimiro Morcillo. On je v tisti prvi skupini videl pristno odkrivanje Božje besede in praktično uresničevanje liturgične prenove, ki so jo uvajali v tistih letih Koncila.

Kongregacija za bogoslužje je, ob pogledu na pozitivne sadove v župnijah Madrida in Rima, leta 1974 podelila temu izkustvu ime Neokatehumenska pot.

Gre za pot spreobrnjenja, po kateri lahko ponovno odkrijemo bogastvo krsta.

Pot je razširjena v 105 državah, 900 škofijah in 6000 župnijah, z več kot dvajset tisoč skupnostmi.

Leta 1987 se je v Roma il Seminario missionario internazionale »Redemptoris Mater«, v katerem živijo mladi, katerih poklic je dozorel v neokatehumenski skupnosti in so pripravljeni iti po vsem svetu. Kasneje so mnogi škofje sledili tej rimski izkušnji in tako imamo danes po svetu več kot 70 škofijskih misijonarskih semenišč »Redemptoris Mater«, kjer se pripravlja vek kot tisoč bogoslovcev.

V zadnjem času so se, v odgovor na poziv papeža Janeza Pavla II. k novi evangelizaciji, mnoge družine, ki so že opravile Pot, ponudile kot pomoč pri poslanstvu Cerkve in odšle živet v najbolj sekularizirane in razkristjanjene dele sveta, kjer pripravljajo rojstvo novih misijonarskih župnij.